Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

С проекта за интегриран столичен градски транспорт продължава обновяването на превозните средства в града

Столична община успешно изпълни първи етап от „Проект за интегриран столичен градски транспорт“. Той помогна за подобряването и модернизирането на системата на градския транспорт в София. Голяма част от внедрените технологични решения и превозни средства имат реален ефект за устойчивото и екологично развитие на града.

„С помощта на „Проект за интегриран столичен градски транспорт“ успяхме  значително да подобрим трафика чрез ефективни системи за управление и да допринесем за повече комфорт и удобства за пътниците при пътуването с градския транспорт. Това е правилната посока на развитие на столицата ни като град с модерен и европейски транспорт“, каза Велимир Миленкински, ключов експерт "Интелигентни транспортни системи" в рамките на заключителна пресконференция по проекта.

 „Проект за интегриран столичен градски транспорт“ бе изпълнен по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001, сключен на 23.08.2011 г. между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Той беше важна част от общата стратегия на Столична община за развитие и модернизиране на градския транспорт, в съответствие с основните насоки, определени за подобряване на транспортната система в София.

Успешно бяха реализирани следните заложени компоненти по договора:

  • Доставка на 50 нови нископодови тролейбуси – Новите превозни средства са енергийно ефективни, оборудвани са с климатик в салона за пътници и в кабината на шофьора. Достъпни са за хора с увреждания и за детски колички, имат светлинна и звукова сигнализация на първата врата за улеснение на хората с намалено зрение. С доставката на новите тролейбуси, тролейбусния автопарк на София е обновен на практика на 90%.
  • Реконструкция на релсов път по бул. „България от бул. "Витоша" до последната спирка (трамвайно ухо "Борово").
  • Доставка и монтаж на 1020 електронни информационни табла - Таблата показват вида на превозното средство, номер на линията, крайна спирка, време на пристигане, реално време и температура на околната среда. Разполагат и с модул за гласово оповестяване в помощ на хората със затруднения в зрението.
  • Доставка, монтаж и интегриране на интелигентна система за управление (ITS) на трафика - Доставено е ITS оборудване на 20 от най-натоварените кръстовища в града и бордово оборудване на 750 превозни средства на градския транспорт. По този начин превозните средства на обществения транспорт подобряват придвижването си без да натрупват закъснения.
  • Специализиран автомобил за поддръжка на контактната мрежа на столичния електротранспорт - Автомобилът служи за поддръжка на контактната мрежа на столичния електротранспорт. С него значително се намаляват сроковете за поддръжка на системите на столичния електротранспорт.

Предвижда се проектът да продължи с надграждане на постигнатото, каза Велимир Миленкински. Втората фаза ще се изпълнява по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и включва рехабилитация на релов път, доставка на нови електронни информационни табла и 13 трамваи.

Назад