The project is implemented with the financial support of Operational Programme “Regional Development” 2007-2013,
co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund

LIVENEWS.BG - Столична община пуска интелигентна система за контролиране на трафика

По "Проект за интегриран столичен градски транспорт" ще бъде внедрена интелигента система за управление на трафика, която се предвижда да започне да работи тази година. Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-2/2011/001, сключен на 23 август 2011 г. между Столичната община и МРРБ, и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Общата стойност на проекта е 122 482 833 лв. По компонента "Интелигентна система за управление на трафика" процедурата за възлагане на обществена поръчка беше обявена на 10.05.2014 г. Работата на комисията за отваряне и оценка на постъпилите оферти приключи на 21.11.2014 г. с решение за избор на изпълнител. Предстои подписване на договор и реализацията му през 2015 г. Компонентът включва доставка и монтаж на оборудване за 20 от най-натоварените кръстовища в града, както и за 750 превозни средства на градския транспорт. Чрез интелигентната система за управление на трафика превозните средства на градския транспорт ще подобрят придвижването си и ще спазват предвиденото им разписание, без да натрупват закъснения.

В допълнение към това предстои откриване на процедура за избор на изпълнител с предмет "Изпълнение на строително-монтажните работи за повишаване пропускателната способност от въвеждане на интелигентна система за управление". Прогнозната стойност на обществената поръчка е 727 752.61 лв. съгласно предвиденото в бюджета на проекта.

В проекта за интегриран столичен градски транспорт през миналата година успешно приключи изпълнението на компонент "Електронни информационни табла". Всички 600 електронни информационни табла са монтирани на спирки на обществения градски транспорт. Таблата показват вида на превозното средство, номер на линията, крайна спирка, време на пристигане и текущо време. Таблата разполагат и с модул за гласово оповестяване в помощ на хората със затруднения в зрението. Част от тях се захранват със соларни панели. Внедрена е и информация за температурата на въздуха в реално време.

Столична община провежда и допълнителна процедура за избор на изпълнител с предмет "Доставка и монтаж на 420 броя електронни информационни табла". Целта на тази процедура е да разшири обхвата на вече успешно реализирания компонент за доставка и монтаж на 600 електронни информационни табла, като се предвижда да се използват спестявания, освободени след провеждане на обществените поръчки по проекта. Изпълнението на тези два компонента се предвижда да приключи през 2015 г. в рамките на крайният срок на проекта.

Електронните информационни табла са съвременно решение от типа RTPI (Real Time Passenger Information) система за информация на пътниците.

През 2014 успешно приключиха три компоненти на проекта: за 50 нови нископодови съчленени тролейбуса; първият етап на "Рехабилитацията на трамвайна линия по бул. "България"; доставен беше и специализираният автомобил за поддръжка на контактната мрежа на столичния електрически транспорт.

Следвайки добрите практики и решения за подобряване на инфраструктурата в града, Столична община реализира решения в полза на пътниците, на модернизиране на инфраструктурата и създаване на по-благоприятна градска среда.

Линк към статията: http://www.livenews.bg/stolichna-obshtina-puska-inteligentna-sistema-za-kontrolirane-na-trafika-89117.html

Go back