The project is implemented with the financial support of Operational Programme “Regional Development” 2007-2013,
co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund

ВЕСТНИК НОВИНАР: Със специализиран автомобил ще ремонтират контактната мрежа на електрическия транспорт в София

Нов специализиран автомобил за поддръжка и ремонт на контактната кабелна мрежа на електрическия транспорт в София е доставен по „Проект за интегриран столичен градски транспорт”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът за доставка е подписан на 8 януари 2014 г. между партньора по проекта "Столичен електротранспорт” ЕАД и чешката фирма „САЗ” ООД (SAZ S.R.O.) след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки.

Новият специализиран автомобил ще служи за поддръжка на контактната мрежа, чиято дължина възлиза над 500 km. Автомобилът разполага с подвижна работна площадка и с релсово устройство и може да се движи както по шосеен, така и по релсов път. Снабден е с дизелов двигател, отговарящ на най-високото европейско екологично изискване EURO VI, с максимална мощност 210 kW.

С помощта на повдигаща се лифтова работна площадка може да се извършват ремонти и дейности по поддръжка и монтаж на контактната мрежа, като максималната височина на повдигане е над 5,5 м. Осигурена е звукова връзка между водача на автомобила и работещите на подвижната работна площадка. Автомобилът притежава системи за работа и при ниски температури.

Новият специализиран автомобил ще спомага за постигането на по-ефективна и навременна поддръжка за нуждите на столичния електротранспорт.

 

 

Go back