Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТА

  • Доставка на 50 нови нископодови съчленени тролейбуси

В движение са 50 нови тролейбуси – с климатична инсталация и подобрена енергийна ефективност - асинхронните двигатели и системата за управление намаляват използването на електроенергия до 15%. Осигурена е достъпност за хора със затруднения при придвижване и с намалено зрение.

  • Реконструкция на релсовия път по бул. "България"

Приключи първият етап от рехабилитацията на трамвайната линия по бул.”България”. Релсовият път и контактната мрежа са напълно обновени, както и спирките на градския транспорт. Ремонтът подобрява скоростта и условията на пътуване.

  • Доставка и монтаж на 600 електронни информационни табла

600 нови електрони информационни табла са монтирани на спирки на градския транспорт. Таблата показват вида на превозното средство, номер на линията, крайна спирка, време на пристигане и реално време. Таблата разполагат и с модул за гласово оповестяване в помощ на хората със затруднения в зрението. Част от тях се захранват със соларни панели.

  • Доставка, монтаж и интегриране на интелигентна система за управление (ITS) на трафика

Ще бъде доставено ITS оборудване на 20 от най-натоварените кръстовища в града и на 750 превозни средства на градския транспорт. Чрез интелигентна система за управление на трафика, превозните средства на градския транспорт ще подобрят придвижването си и ще спазват предвиденото им разписание, без да натрупват закъснения.

  • Специализиран автомобил за поддръжка на контактната мрежа на столичния електротранспорт

Новият автомобил ще служи за поддръжка на контактната мрежа на столичния електротранспорт. Той е снабден с дизелов двигател, отговарящ на най-високото европейско екологично изискване EURO VI, както и устройство за придвижване по релсите.

  • Още 420 спирки на градския транспорт в София са оборудвани с нови електронни информационни табла в изпълнение на проект за интегриран столичен градски транспорт. 

Електронните информационни табла предоставят полезна информация за пътуващите в реално време на спирката на градския транспорт.