Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

  • Модернизиране на градския транспорт в София
  • Подобряване на скоростта и условията за пътуване
  • Намаляване на задръстванията на най-натоварените кръстовища
  • Оптимизиране на разходите за поддръжка
  • Подобряване на качеството на въздуха чрез намаляване на вредните емисии и разходите за електроенергия