Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Модернизация на градския транспорт в София - БНТ, сутрешен блок

by Transport

Назад