The project is implemented with the financial support of Operational Programme “Regional Development” 2007-2013,
co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund

ВЕСТНИК НОВИНАР: Избран е изпълнител за интелигентната система за управление на трафика

По проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт” през 2015 г. ще бъде изпълнена интелигентна система за управление на трафика. Системата обхваща 20 от най-натоварените кръстовища в София и ще съдейства за намаляване на задръстванията в града. Тази година започва реализацията на компонента „Доставка, монтаж и интегриране на интелигентна система за управление (ITS) на трафика” от проекта. Ще бъде доставено специализирано ITS оборудване за 20 кръстовища и бордово оборудване за 750 превозни средства на градски транспорт. Чрез интелигентна система за управление на трафика, превозните средства на обществения транспорт ще подобрят придвижването си и предвиденото им маршрутно разписание, без да натрупват закъснения.

Read more …

LIVENEWS.BG - Столична община кандидатства за втора фаза по проект за градския транспорт

LIVENEWS.BG - Столична община кандидатства за втора фаза по проект за градския транспорт

Столична община ще кандидатства с „Проект за интегриран столичен градски транспорт” – втора фаза по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие. Решение за това взе Столичният общински съвет през януари 2015г.

Read more …

LIVENEWS.BG - Столична община пуска интелигентна система за контролиране на трафика

LIVENEWS.BG - Столична община пуска интелигентна система за контролиране на трафика

По "Проект за интегриран столичен градски транспорт" ще бъде внедрена интелигента система за управление на трафика, която се предвижда да започне да работи тази година. Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-2/2011/001, сключен на 23 август 2011 г. между Столичната община и МРРБ, и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Общата стойност на проекта е 122 482 833 лв. По компонента "Интелигентна система за управление на трафика" процедурата за възлагане на обществена поръчка беше обявена на 10.05.2014 г. Работата на комисията за отваряне и оценка на постъпилите оферти приключи на 21.11.2014 г. с решение за избор на изпълнител. Предстои подписване на договор и реализацията му през 2015 г. Компонентът включва доставка и монтаж на оборудване за 20 от най-натоварените кръстовища в града, както и за 750 превозни средства на градския транспорт. Чрез интелигентната система за управление на трафика превозните средства на градския транспорт ще подобрят придвижването си и ще спазват предвиденото им разписание, без да натрупват закъснения.

Read more …

ВЕСТНИК НОВИНАР: Със специализиран автомобил ще ремонтират контактната мрежа на електрическия транспорт в София

ВЕСТНИК НОВИНАР: Със специализиран автомобил ще ремонтират контактната мрежа на електрическия транспорт в София

Нов специализиран автомобил за поддръжка и ремонт на контактната кабелна мрежа на електрическия транспорт в София е доставен по „Проект за интегриран столичен градски транспорт”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът за доставка е подписан на 8 януари 2014 г. между партньора по проекта "Столичен електротранспорт” ЕАД и чешката фирма „САЗ” ООД (SAZ S.R.O.) след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки.

Read more …

COMUTERWORLD - Намалени емисии със системата за интегриран градски транспорт

COMUTERWORLD - Намалени емисии със системата за интегриран градски транспорт

Намаляване на времето за пътуване, икономия на електроенергия и разходи за поддръжка и ремонт, са част от резултатите от внедрявания проект за интегриран столичен градски транспорт.

Read more …

MEDIAPOOL.BG - В София вече се движат 50 нови тролеи по линии 1, 2 и 5

MEDIAPOOL.BG - В София вече се движат 50 нови тролеи по линии 1, 2 и 5

Всичките 50 нови тролеи, които бяха купени по проекта за интегриран градски транспорт, вече се движат по софийските улици, съобщиха от Столична община.

Новите тролейбуси обслужват линии 1, 2 и 5, като се предвижда да бъдат пуснати и частично по линия номер 9.

Read more …

ДАРИК РАДИО - 50 нови тролеи вече се движат по улиците на София

ДАРИК РАДИО - 50 нови тролеи вече се движат по улиците на София

Пуснаха осем нови тролеи по софийските улициПуснаха осем нови тролеи по софийските улици

Всичките 50 нови тролеи се движат вече по улиците на София, съобщи пресцентърът на Столичната община. От общината припомнят, че на 17 септември бяха приети и пуснати в експлоатация последните 4 от общо 50 нови нископодови тролейбуси по проекта "Проект за интегриран столичен градски транспорт", финансиран по Оперативната програма "Регионално развитие".

Read more …