Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Последни новини

С проекта за интегриран столичен градски транспорт продължава обновяването на превозните средства в града

С проекта за интегриран столичен градски транспорт продължава обновяването на превозните средства в града

Столична община успешно изпълни първи етап от „Проект за интегриран столичен градски транспорт“. Той помогна за подобряването и модернизирането на системата на градския транспорт в София. Голяма част от внедрените технологични решения и превозни средства имат реален ефект за устойчивото и екологично развитие на града.

Виж още …

Общо на 1020 спирки на градския транспорт в София са монтирани нови електронни информационни табла. Всички те са осигурени в изпълнение на проект за интегриран столичен градски транспорт, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013.

Виж още …

Представиха проекта за интегриран столичен градски транспорт на Eвропейската седмица на мобилността

Представиха проекта за интегриран столичен градски транспорт на Eвропейската седмица на мобилността

Проектът за интегриран столичен градски транспорт, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 бе представен в деня без автомобили, в рамките на инициативата Eвропейска седмица на мобилността в София 19-22 септември, организирана от Столична община и „Център за градска мобилност“.

Виж още …

Галерии