Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

ВЕСТНИК НОВИНАР: Избран е изпълнител за интелигентната система за управление на трафика

По проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт” през 2015 г. ще бъде изпълнена интелигентна система за управление на трафика. Системата обхваща 20 от най-натоварените кръстовища в София и ще съдейства за намаляване на задръстванията в града. Тази година започва реализацията на компонента „Доставка, монтаж и интегриране на интелигентна система за управление (ITS) на трафика” от проекта. Ще бъде доставено специализирано ITS оборудване за 20 кръстовища и бордово оборудване за 750 превозни средства на градски транспорт. Чрез интелигентна система за управление на трафика, превозните средства на обществения транспорт ще подобрят придвижването си и предвиденото им маршрутно разписание, без да натрупват закъснения.

Виж още …

LIVENEWS.BG - Столична община кандидатства за втора фаза по проект за градския транспорт

LIVENEWS.BG - Столична община кандидатства за втора фаза по проект за градския транспорт

Столична община ще кандидатства с „Проект за интегриран столичен градски транспорт” – втора фаза по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие. Решение за това взе Столичният общински съвет през януари 2015г.

Виж още …

LIVENEWS.BG - Столична община пуска интелигентна система за контролиране на трафика

LIVENEWS.BG - Столична община пуска интелигентна система за контролиране на трафика

По "Проект за интегриран столичен градски транспорт" ще бъде внедрена интелигента система за управление на трафика, която се предвижда да започне да работи тази година. Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-2/2011/001, сключен на 23 август 2011 г. между Столичната община и МРРБ, и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Общата стойност на проекта е 122 482 833 лв. По компонента "Интелигентна система за управление на трафика" процедурата за възлагане на обществена поръчка беше обявена на 10.05.2014 г. Работата на комисията за отваряне и оценка на постъпилите оферти приключи на 21.11.2014 г. с решение за избор на изпълнител. Предстои подписване на договор и реализацията му през 2015 г. Компонентът включва доставка и монтаж на оборудване за 20 от най-натоварените кръстовища в града, както и за 750 превозни средства на градския транспорт. Чрез интелигентната система за управление на трафика превозните средства на градския транспорт ще подобрят придвижването си и ще спазват предвиденото им разписание, без да натрупват закъснения.

Виж още …

ВЕСТНИК 19 МИНУТИ - Цветан Цолов, координатор на проекта: Проектът за интегриран столичен градски транспорт има съществен принос за неговото модернизиране

ВЕСТНИК 19 МИНУТИ - Цветан Цолов, координатор на проекта: Проектът за интегриран столичен градски транспорт има съществен принос за неговото модернизиране

Какво е изпълнението на проекта за интегриран столичен градски транспорт в края на 2014г?

През 2014 г. успешно приключи реализацията на по-голямата част от компонентите на Проекта за интегриран столичен градски транспорт, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. съфинансиран от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 122 482 833 лв.

В София се движат 50 нови тролейбуси, с което обновихме почти изцяло тролейбусния парк, приключи реконструкцията на първи етап от трамвайното трасе по бул. „България“ - 3.2 км, нови 600 електронни табла на спирките на градския транспорт информират за разписанието на превозните средства, доставен е специализиран автомобил за поддръжка на контактната мрежа на столичния електрически транспорт.

Виж още …

ДАРИК РАДИО -Кметът на София Йорданка Фандъкова в интервю за предаването „Годината": Заложихме на масираното обновяване на градския транспорт

ДАРИК РАДИО -Кметът на София Йорданка Фандъкова в интервю за предаването „Годината": Заложихме на масираното обновяване на градския транспорт

Здравейте, госпожо Фандъкова. Вие сте една от номинациите за политик на годината с особеността, че откакто сте кмет на София, вие сте всяка година в петицата. Това показва по-голямо постоянство, отколкото да изгориш например един път, а след това да не си в политиката. А имате и перспектива.

Вижте, аз залагам на устойчивост и това е изключително важно за развитието на града, без устойчивост няма развитие. Така че това може би наистина е добра атестация.

Виж още …

ВЕСТНИК СТРОИТЕЛСТВО ГРАДЪТ - Цветан Цолов, координатор на "Проект за интегриран столичен градски транспорт": На още 20 - 30 натоварени кръстовища ще се поставят ИТС за управление на трафика

ВЕСТНИК СТРОИТЕЛСТВО ГРАДЪТ - Цветан Цолов, координатор на "Проект за интегриран столичен градски транспорт": На още 20 - 30 натоварени кръстовища ще се поставят ИТС за управление на трафика

Г-н Цолов, какво е актуалното състояние на проекта за интегриран столичен градски транспорт по компоненти? 
- Успешно приключи изпълнението на компонент "Доставка на 50 броя нови нископодови съчленени тролейбуса". След проведена процедура по възлагане на обществена поръчка на 24 юни 2013 г. беше подписан договор с изпълнител – "Шкода електрик" АД, на стойност 53 700 989.61 лв. без ДДС. Съгласно договора с изпълнителя тролейбусите трябваше да бъдат доставени до края на септември 2014 г. Към началото на септември 2014 г. всички тролейбуси бяха пуснати в експлоатация и вече се движат по линиите на столичния градски транспорт.

Виж още …

БТВ РАДИО - Интервю с Любомир Христов, заместник-кмет по транспорта на Столичната община

БТВ РАДИО - Интервю с Любомир Христов, заместник-кмет по транспорта на Столичната община

Удобен градски транспорт с комфортни превозни средства, движещи се по разписание – комплексните действия на Столичната община по модернизирането на транспортната инфраструктура с финансиране по европейски програми и от централния и местния бюджет прави това възможно. В столицата вече се движат нови автобуси, тролейбуси, трамваи и метровлакове, трамвайното трасе по бул. „България“ е безшумно и високоскоростно, а стотици табла на спирките информират за разписанието на превозните средства. Система за управление на трафика скоро ще дава предимство на колите от столичния градски транспорт по 20-те най-натоварени кръстовища, така че да се осигури движението им по график.

Виж още …

ВЕСТНИК НОВИНАР: Със специализиран автомобил ще ремонтират контактната мрежа на електрическия транспорт в София

ВЕСТНИК НОВИНАР: Със специализиран автомобил ще ремонтират контактната мрежа на електрическия транспорт в София

Нов специализиран автомобил за поддръжка и ремонт на контактната кабелна мрежа на електрическия транспорт в София е доставен по „Проект за интегриран столичен градски транспорт”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът за доставка е подписан на 8 януари 2014 г. между партньора по проекта "Столичен електротранспорт” ЕАД и чешката фирма „САЗ” ООД (SAZ S.R.O.) след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки.

Виж още …

ВЕСТНИК 19 МИНУТИ - Велимир Миленкински – ключов експерт „Интелигентни транспортни системи“: Електронните информационни табла – повече информация в реално време

ВЕСТНИК 19 МИНУТИ - Велимир Миленкински – ключов експерт „Интелигентни транспортни системи“: Електронните информационни табла – повече информация в реално време

Какво е значението на монтираните електронни информационни табла?

Столична община инсталира нови 600 електронни информационни табла на спирките на градския транспорт по проекта за интегриран столичен градски транспорт. Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Виж още …

COMUTERWORLD - Намалени емисии със системата за интегриран градски транспорт

COMUTERWORLD - Намалени емисии със системата за интегриран градски транспорт

Намаляване на времето за пътуване, икономия на електроенергия и разходи за поддръжка и ремонт, са част от резултатите от внедрявания проект за интегриран столичен градски транспорт.

Виж още …